« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jehnice - Výběrové řízení na tajemníka MČ Jehnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jehnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na tajemníka MČ Jehnice
0 z n á m e n í o vyhlášení výběrového řízení pro jmenování do funkce
<br> (tajemník,tajemnice úřadu)
<br> Starosta městské části Brno — Jehnice vyhlašuje,V souladu s ust.© 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozděj ších předpisů
<br> (dále jen„ zákon o úřednících“,) výběrové řízení na obsazení funkčního místa:
<br> „tajemníka úřadu“
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Brno,Úřad městské části Brno — Jehnice,nám.3.května 5,PSČ 621 00 Brno _ Jehnice Pracovní úvazek: 1 (40 hod./týdně)
<br> Předpokládaný datum nástup: ihned nebo dle dohody (pracovní poměr na dobu neurčitou)
<br> Platové podmínky: v souladu se zák.č.262/2006 Sb <.>,zákoníkem práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozděj ších předpisů,12.platová třída + osobní příplatek
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:.vysokoškolské vzdělání,<.> znalost principů veřejné správy včetně právních předpisů vztahujících se k činnosti obcí,<.> řídící a organizační schopnosti,schopnost jednat s lidmi,asertivita,psychická odolnost <,>
<br>.ukončené vzdělání vedoucích úředníků výhodou <,>
<br> zkouška zvláštní odborné způsobilosti z obecné části výhodou <,>
<br> ochota dále se vzdělávat <,>
<br> občanská a morální bezúhonnost <,>
<br> znalost práce na PC <.>
<br> Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu ( dle ust.& 5 zákona o úřednících):.statní občanství České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,dosažení věku 181et způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost ovládání jednacího jazyka,splnění předpokladů stanovených zákonem č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanovívněkteré další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích Ceské republiky,o nej méně 3 letá praxe jako vedoucí zaměstnanec,nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu stá...

Načteno

edesky.cz/d/5769968

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jehnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz