« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br> ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
<br> Bratrská 34,750 02 Přerov 2
<br> Spis zn.: 2022/164216/STAV/SU/SiK Přerov,dne 14.11.2022
<br> Č.j.:
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> MMPr/233392/2022/SiK
<br> Ing.Bc.XXXXX XXXXXXXX Brzobohatá
<br> XXX XXX XXX
<br> karla.simarova@prerov.eu
<br>
<br>
Žadatel:
<br>
<br> Obec Výkleky,Výkleky 72,751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> (doručováno veřejnou vyhláškou)
<br>
<br>
<br> Obec Výkleky,IČO 00850659,Výkleky 72,751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou <,>
<br> kterého zastupuje AGPOL s.r.o <.>,IČO 28597044,Jungmannova 153/12,Hodolany,779 00 Olomouc
<br> 9
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 08.08.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Kanalizace a ČOV Výkleky
<br> - domovní přípojky pro č.p.1,2,3,4,5,8,9,16,17,19,20,21,22,23,25,26,32,33,34,38,39 <,>
<br> 40,41,43,47,48,49,50,51,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,77,80 <,>
<br> 82,83,85,86,89,92,93,94,95,100,101,103,112,113,116,118,119,120,121,125,126,129 <,>
<br> č.ev.14,pro pozemky č.par.581/3 a 87 v k.ú.Výkleky a sdružená přípojka pro nemovitosti č.p <.>
<br> 35,28 a č.e.19 <.>
<br>
<br>
<br> na pozemku st.p.2 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.4 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.5/1
<br> (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.8 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.13 (zastavěná plocha a nádvoří) <,>
<br> st.p.14/2 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.15 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.22/1 (zastavěná
<br> plocha a nádvoří),st.p.24 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.25 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.26
<br> (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.33/2 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.34 (zastavěná plocha a
<br> nádvoří),st.p.35/1 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.37 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.38
<br> (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.39 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.42 (zastavěná plocha a nádvoř...

Načteno

edesky.cz/d/5769089

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz