« Najít podobné dokumenty

Obec Žerůtky (Blansko) - Návrh rozpočtu obce Žerůtky na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerůtky (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Žerůtky na rok 2023 - VÝDAJE.pdf (PDF 518.21 kB)
<,> NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJÚ obce Žerůtky na rok 2023 OdPa POPíS Schválený Plnění Návrh rozpočet 2022 k 31.10.2022 rozpočtu 2023
<br> 1031 Pěstební činnost 200 000,00 909 000,00 600 000,00 2212 Silnice 45 000,00 12 500,00 80 000,00 2219 Ostatní záležitosti poz komunikací 400 000,00 98 500,00 500 000,00 2292 Provoz veřejně silniční dopravy IDS 8 000,00 7 700,00 7 900,00 2310 Pitná voda 40 000,00 36 600,00 40 000,00 3326 Kaplička 40 000,00 0,00 40 000,00 3341 Místní rozhlas 3 000,00 2 400,00 4 000,00 3399 Sbor pro občanské záležitosti 10 000,00 6 500,00 20 000,00 3421 Dětské hřiště 30 000,00 28 500,00 50 000,00 3613 Nebytové hospodářství 150 000,00 121 000,00 160 000,00 3631 Veřejné osvětlení 50 000,00 14 700,00 75 000,00 3639 Komunální služby K.— L.1 000,00 700,00 1 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000,00 42 200,00 60 000,00 3723 Sběr a svoz ostaních odpadů 40 000,00 27 500,00 40 000,00 3725 Sběr a svoz ost odp (sběrný dvůr) 16 000,00 14 700,00 20 000,00 3745 Veřejná zeleň 28 000,00 60 700,00 100 000,00 5213 Khzováopaďení 2000000 000 2000000 5512 Požární ochrana - dobrovolná 30 000,00 25 800,00 30 000,00 6112 Místní zastupitelské orgány 305 000,00 254 000,00 350 000,00 6114 Volby 02 a SENÁT 0,00 48 000,00 0,00 6171 Činnost místní správy 400 000,00 128 000,00 400 000,00 6310 Poplatky bance 500,00 400,00 600,00 6320 Pojištění majetku 22 000,00 11 700,00 22 000,00 6399 Platby daní obcím 380 000,00 377 500,00 615 000,00 6402 Finanční vypořádání 11 500,00 11 400,00 14 500,00
<br> ' “ - CELKEM 2 280 000,00 2 240 000,00 ' 3 250 000,00
<br> SCHVÁLENO: //0.„ <.>,Zý/L VYVĚŠENO: jf/% ZÚ,!L
<br> SNATO:
<br> %M/
<br> OBEC/ŽERÚTKY 679 71 ")
Návrh rozpočtu obce Žerůtky na rok 2023 - PŘÍJMY.pdf (PDF 533 kB)
NÁVRH ROZPOČTU PŘIJMÚ obce Žerůtky na rok 2023
<br> Wpa Položka Popis Schválený Plnění Návrh rozpočet 2022 k 31.10.2022 rozpočtu 2023 1111 Daň z příjmu fyzických osob 180 000,00 178 000,00 190 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob OSVČ 5 000,00 14 000,00 18 000,00 1113 Daň z příjmu F0 2 kapitál.Výnosů 25 000,00 35 500,00 45 000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 240 000,00 273 000,00 300 000,00 1122 Daň z příjmů prav osob za obce 380 000,00 377 500,00 615 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 560 000,00 606 000,00 685 000,00 1340 Poplatek za komunální odpad 48 000,00 47 600,00 50 600,00 1341 Poplatky ze psů 1 000,00 750,00 1 000,00 1361 Správní poplatky 200,00 200,00 200,00 1381 Odvod loterií 8 000,00 7 800,00 8 500,00 1511 Daň z nemovitosti 120 000,00 125 000,00 125 000,00 4111 Neinvestiční transfery 0,00 52 700,00 0,00 4112 Dotace ze státního rozpočtu 70 500,00 58 750,00 70 500,00 1031 2111 Příjmy z obecních lesů 100 000,00 1 475 000,00 600 000,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu obchod 600,00 450,00 500,00 3633 2132 Příjmy z pronájmu plynovodu 10 500,00 10 500,00 10 500,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu,pachtu pozemku 15 000,00 1 000,00 15 000,00 3725 2324 Využívání a znešk.Kom.odpadů 16 000,00 12 400,00 15 000,00 6310 2141 Příjmyz úroků 200,00 200,00 200,00 ' : CELKEM 1 780 000,00 3 276 350,00 2 750 000,00 ] 8115|Financování 500 000,00 500 000,00 500 000,00 ' ' CELKEM 2 280 000,00 3 776 350,00 - 3 250 000,00
<br> SCHVÁLENO: fa // ZÚ,—ŽL
<br> VYVĚŠENO: SNATO:
<br> WWMM
<br> í%%
<br> OBEC/ZERÚÝKY
<br> 079 71 (1)

Načteno

edesky.cz/d/5769011

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerůtky (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz