« Najít podobné dokumenty

Obec Ústí (Jihlava) - Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1096 v k. ú. Ústí u Humpolce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústí (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa pozemku p. č. 1096.pdf
E D O \— Q
<br> IGJ
<br> O 0 $ 8
<br> 1:2000
<br> )
Info o pozemku p. č. 1096.pdf
14.11.2022 Infanace o pozeniu | Nahlížení do lasku nemilosti
<br> Informace o pozemku
<br> řádem—fám * ** i_oěgd — _„_ A Obec: Ústí |S88075|í3
<br> | Katastrální území: Ústí n Humpolce [774821]
<br> 3 Číslo LV: _1_Q00_1
<br> Výměra [m2]: 786
<br> Typ parcely Parcela katastru nemovitostí
<br> % Mapový list _KM_D
<br> l Určení výměry Graficky nebo v digitalizované mapě
<br> Druh pozemku: orná půda
<br> Vlastníci,jíní oprávnění
<br> Jít/lastnácice prutu.: Podíl ' Obec Ústí,č.p.88,58842 Ústí
<br> Způsob ochrany nemovitosti
<br> _? Název
<br> ; zemědělský půdní fond
<br> Seznam BPEJ í 3.575! \,<.> —('t.'— i
<br> ? 834313 392 834213? 267 837150) 126
<br> Omezení vlastnického práva
<br> Nejsou evidována žádná omezení.Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.„“ Řízení: \; sáním kterych byl $< nerrzovštosti zapsán cenový údaj
<br> Nemovitostje v územním obvodu,kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu,Katastrální pracoviště Jihlavaů'
<br> Žohrazené údajewmají informativní charakter.Platnost XXX k XXXXXXXXXXXXX <.>
<br> © XXXX - XXXX Český úřad zeměměňcg' a katastrální El“ Verze &30 hl [WWWG] hupaJ/umlzariddncmkcdlobrazoqeltasmawNAHL-nUBlGHduQalanFRJfQuTjOUO'qImRMNBUNSLHYIZWsSlwnanJVWjUJS-SZW.<.>.1/2
Záměr prodeje p. č. 1096 p, Vondra.pdf
Obec Ústí,Ústí 88,588 42 Větrný Jeníkov email: ou.usti©volny.cz mobil: 606 508 645
<br> Č.j.ou.ust.159/2022,<,> V Ústí 14.11.2022 OZNAMENI <.>
<br> Záměr prodeje obecního pozemku p.č.1096 v k.ú Ústí u Humpolce <.>
<br> Zastupitelstvo obce Ústí schválilo dne 15.9.2022 v Usnesení č.4/2022 v bodě 8,záměr prodeje obecního pozemku p.č.1096 orná půda o výměře 786 m2,cena pozemku 25 Kč /m2.Žadateli p.Václavovi Vendrovi,bytem Ústí čp.56,pozemek p.č.1096 přímo sousedí s pozemkem žadatele v katastrálním území Ústí u Humpolce.Nahlédnutí do KM a další informace k prodeji je možné získat v úředních hodinách na OÚ v Ústí,každé pondělí od 19.00 do 20.00 nebo po domluvě— mobil: 606 508 645
<br> Na základě zákona o obcích mohou občané vznášet písemné
<br> připomínky k tomuto záměru prodeje po zákonnou dobu 15 dnů a to v termínu od 16.11.2022 do 6.12.2022 na OÚ v Ústí <.>
<br> Příloha: Zákres pozemku v kopii GP
<br> Zveřejněno 15.11.2022 <.>
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5768693

Meta

Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústí (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz