« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná 23. 11. 2022 od 19:00 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obecní úřad Klokočná
Klokočná č.61,251 64 Mnichovice
Tel: +420 222 352 065,e-mail: obec@klokocna.eu
<br>
<br>
<br> I N F O R M A C E
<br> o konání zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
<br> Obecní úřad Klokočná v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Klokočná <,>
<br> svolaného starostkou obce Janou Procházkovou <.>
<br> Místo konání: Obec Klokočná – společenský sál Hostince Na Klokočné
<br> Doba konání: 23.11.2022 od 1900
<br> Navržený program:
<br> 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 3) Schválení programu
<br> 4) Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
<br> 5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
<br> 6) Kanalizace a ČOV Klokočná
<br> • Změna č.7 – dodatek ke smlouvě
<br> • Připojování nemovitostí - informace
<br> 7) Pachtovní smlouva – zemědělské pozemky v majetku obce
<br> 8) Provozní řád Sběrného místa obce Klokočná
<br> 9) Rozpočtové opatření č.5/2022
<br> 10) Různé
<br> • Kulturní akce
<br> • Změna úředních hodin
<br>
<br>
<br>
<br> UPOZORNĚNÍ:
<br> Z důvodu zdokumentování průběhu jednání pro potřeby vyhotovení zápisu bude pořizován zvukový záznam <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXX XXXXXXXXXXX
<br> starostka obce Klokočná
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.11.2022 Sejmuto z úřední desky dne: 23.11.2022
<br>
2022-11-14T12:53:45+0100
XXXX XXXXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5768661

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz