« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Návrh rozpočtu na rok 2023 DSO Dobrá voda a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2025 DSO Dobrá voda

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpoctovy-vyhled-2024-2025-f0490.doc
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ DOBRÁ VODA
<br> NA OBDOBÍ 2024 - 2025
Příjmy:
<br>
<br>
2024
2025
<br> Paragraf
Položka
<br> tis.Kč
tis.Kč
<br>
4121
transfery od obcí
20
20
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy celkem
<br> 20
20
<br>
Výdaje:
<br> Paragraf
Položka
<br> tis.Kč
tis.Kč
<br> 3636
<br> územní rozvoj
24
24
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje celkem
<br> 24
24
<br>
Financování:
<br> Paragraf
Položka
<br> tis.Kč
tis.Kč
<br>
8115
finanční prostředky na běžném účtu
4
4
<br>
<br>
<br>
<br> Financování celkem
<br> 4
4
<br>
Zveřejněno na úřední desce a elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
Vyvěšeno dne:
<br>
Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
razítko úřadu,podpis
<br> Schváleno valnou hromadou DSO Dobrá voda dne:
navrh-rozpoctu-2023-a872b.doc
Dobrovolný svazek obcí Dobrá voda,se sídlem Němčičky 221,691 07 Němčičky
NÁVRH ROZPOČTU na rok 2023
Příjmy:
<br>
<br>
<br> schválený rozpočet 2022
upravený rozpočet 2022
návrh rozpočtu 2023
<br>
4121
příspěvky od obcí
<br> Boleradice
<br>
4 000 Kč
<br> Horní Bojanovice
4 000 Kč
<br> Němčičky
<br> 4 000 Kč
<br> Vrbice
<br>
4 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Celkem příjmy
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
<br>
Výdaje:
<br>
<br>
<br>
<br> 3636
5021
OON (odměna účetní)
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
<br> 3636
5139
materiál
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
<br> 3636
5168
zpracování dat,správa účetního SW
6 600 Kč
6 600 Kč
6 600 Kč
<br> 3636
5169
ostatní služby
4 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
<br> 6310
5163
služby bankovních ústavů
2 400 Kč
2 400 Kč
2 400 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Celkem výdaje
24 000 Kč
24 000 Kč
24 000 Kč
<br>
Financování:
<br>
<br>
<br>
<br>
8115
finanční prostředky na běžném účtu
8 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Celkem financování
8 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
<br>
Zveřejněno na úřední desce a elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
…………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> razítko úřadu,podpis
Schváleno valnou hromadou DSO Dobrá voda dne ………………………

Načteno

edesky.cz/d/5768386

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz