« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle služebního zákona

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost_o_přijetí_do_služebního_poměru
Žádost
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo |_|
o zařazení na služební místo[footnoteRef:1] |_| [1: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o zařazení na služební místo“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:2] ve tvaru [2: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br> obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát
<br>
Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu ve tvaru
obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:3] [3: Nepovinný údaj,avšak vhodný pro rychlejší komunikaci a průběh řízení]
<br>
<br> E-mail3
<br>
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:4] [4: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:5] a |_| [5: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br>
zařazení na služební místo: ministerský rada v oddělení metodické podpory odboru koordinace Národního plánu obnovy sekce fondů EU
ve služebním úřadu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
<br>
Čestné prohlášení[footnoteRef:...

Načteno

edesky.cz/d/5768131

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo průmyslu a obchodu      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz