« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument187_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument187_2022.pdf
1/3
<br> 1 <.>
<br> Magistrát města Ostravy odbor dopravy
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: — Č.j.: SMD/761065/22/OD/pr0 Rozdělovník
<br> Sp.zn.: S—SMO/53 1949/22/OD/6
<br> Vyřizuje: lng.Procházka.F.—___?,„_„.<.>,__.„-„.„.<.> -.W -—--—'“-—-"“'_""" Telefon: +420 599 442 390 Uřední deska UMOb Polanka nad „rou
<br> Fax; +420 599 442 034 www.pohnmfif? 5M! »“ E—mail: tprochazka©ostravacz * "
<br> Datum: 2022414 1
<br> „a <.>,„444444/24
<br> sňito dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.médií.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Chodník a autobusové zastávky Svinov,Janová na ul.Ostravská
<br> Opatření obecné povah y podle 55171473 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (trvalém)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle (5124,odst.6,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle čj2,zákona č.314/2002 Sb.a 519,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice II.-lll.tř.3 pro místní komunikace |.-||.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu QTT,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,po vyjádření DI lVIŘ Policie CR Ostrava č.j.KRPT- 3994-51/ČJ-2022»070706 místní úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.11581
<br> Ul.Ostravská Podmínky příkazu: Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Chod ník a autobusové zastávky Svinov,Janová na ul.Ostravská,Situace trvalého dopravního značení (výkr.č.2,zprac.: Ing.Jan Kotáč,12/2021,formát 2A4 —za účelem zveřejnění zmenšeno na formát A4)
<br> 2.Před realizací dopravního značení dojde k dohodě oje-ho budoucím vlastnictví dle 59,odst <.>
<br> 1,zákona č.13/97 Sb.v platném znění a k převzetí dotčeného úseku od viastnika (správce) komunikace.Po realizaci dojde k fyzickému předání dotčeného úseku komunikace zpět včetně realizovaného dopravního značení vlastníkovi (správci) komunikace v souladu s 512,odst.1d.téhož zákona,...

Načteno

edesky.cz/d/5768061

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz