« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument188_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument188_2022.pdf
': „.<.>.—„„na.v n <.>,<.>.<.> „i.<.>.-_.s.<.> a.<.> -.<.>.<.>.—
<br> Úřední cesta umět; Polanka nad Odrou | www.polanka.cz
<br> MĚSTO KLIMKOVICE umřít/WC
<br> Rada města Klimkovic
<br> Lidická 1,742 83 Klimkovice sňato dne:
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Rada města Klimkovic vyhlašuje výběrové řízení č.6/2022 na obsazení pracovního místa
<br> vedoucí Kulturního a informačního střediska Klimkovice
<br> Charakteristika práce:
<br> o řízení kulturního a informačního střediska (KIS) v celém rozsahu činností
<br> ' pořádání koncertů,divadelních a filmových představení,soutěží,výstav včetně vernisáží a sportovních akcí města dle schváleného plánu
<br> ' poskytování kulturních a informačních služeb obyvatelům a návštěvníkům města včetně poskytování základních informací o městě
<br>.organizační zajištění tvorby,vydávání a distribuce Zpravodaje
<br>.zajišťování provozu kina Panorama a městského muzea
<br>.správa webových stránek města a KIS a facebooku města ve stanoveném rozsahu
<br> o řízení zaměstnanců KIS; zpracování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,kompletace podkladů pro mzdové závěrky
<br>.na úseku kultury a informačního centra spolupráce se Sanatoriemi Klimkovice
<br>.zajišťování destinačního managementu v rámci Sdružení obcí Poodří
<br> ' zajišťování spolupráce města s kronikářem
<br> ' pořizování dokumentace z akcí města a vedeníjeji evidence včetně archivace
<br> ' Spolupráce s pěveckým sborem města a se spolky a sdruženími ve městě
<br>.účast na realizaci komunitních projektů
<br> Místo výkonu práce: město Klimkovice Funkčnízařazení: vedoucí zaměstnanec,pracovní poměr na dobu neurčitou
<br> Platové zařazení: 9.platová třída v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb.ve znění nařízení vlády č.531/2021 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění nařízení vlády č.264/2022 Sb.(platový tarif od 21.710,- do 31.820,- Kč podle délky započítatelné praxe); možnost postupného přiznání osobního příplatku dl...

Načteno

edesky.cz/d/5768060

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz