« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Honební společenstvo Sojovice - Pozvánka na valnou hromadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Sojovice (388.71 kB)
Honebn í společenstvo Sojovice registrováno u ČSU pod číslem 45
<br> Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Sojovice <.>
<br> Dle stanov Honebního společenstva Sojovice čl.7,bod 4 písm.d,svolávám valnou hromadu (dále jen VH) Honebního společenstva Sojovice na dne 13.11.2022 na 9 hod <.>
<br> VH se pro křížení 5 akcí v KD Sojovice uskuteční v provozní budově Pískovny Sojovice s.r.o <.>,Sojovice 196 <.>
<br> Program VH: 1.Zahájení VH — prezentace
<br> 2.Volba předsedajícího,zapisovatele,skrutátora (mandátové komise) 3.Návrh změny stanov HS Sojovice <.>
<br> Přehled hospodaření HS až do 13.10.2022 <.>
<br> Zpráva MS Sojovice o heSpodaření v honitbě <.>
<br> Volba starosty,místostarosty a členů výboru
<br> Plán činnosti na další období <.>
<br> PDF??ř—
<br> Usnesení VH a závěr <.>
<br> Člen HS může udělit ke svému zastupování na VH plnou moc jiné osobě.Tiskopis plné moci si,prosím,vyzvedněte u členů výboru HS Sojovice * Podbrahy u XXXX XXXXXX XXXXXXX (XXX XXX XXX) a Sojovice u XXXX XXXXXX Bělíka (tel.XXX XXX XXX).Chtěl bych upozornit všechny členy HS,že ve smyslu ši 22,odst.4 <,>
<br> Zákona č.449/2001 Sb.v případě,že při zahájení valné hromady (9.00 hod.) nejsou přítomni členové HS nebo jejich zplnomocnění zástupci,kteří disponují alespoň polovinou hlasů (za každý 1 započatý hektar výměry honebního pozemku,který
<br> v honitbě vlastní,přísluší členovi jeden hlas),bude valná hromada zahájena a ukončena jako neusnášení schopná <.>
<br> Po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady,bude dle
<br> Zák.449/2001 Sb.zahájena nová valná hromada se stejným programem jednání.Tato valná hromada se již může platně usnášet zajakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů nebo jejich zplnomocněných zástupců <.>
<br> Informace k jednotlivým bodům jednání VH poskytneme na tel.724 213 707 nebo 602 401 334 <.>
<br> Sojovice 13.10.2022 „ Ř HONEBN',„,; %? ISPOLEČENS
<br> _ (_/ JČátma/ras WO
<br> lng.Jlřl Krucky 294 754583311“
<br> starosta HS Sojovice

Načteno

edesky.cz/d/5766938


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz