« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 2021
INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
<br> Jakým způsobem mohou občané nakládat s odpady:
<br> Třídění komunálního odpadu na složky:
<br> A) Biologické odpady rostlinného původu
B) Papír
C) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů
D) Sklo
E) Kovy
F) Nebezpečné odpady
G) Objemný odpad
H) Směsný komunální odpad
I) Jedlé oleje a tuky
<br>
<br> Shromažďování odpadu:
<br> - Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob,které jsou barevně odlišeny a
označeny příslušnými nápisy <.>
<br> - Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob (popelnice,kontejnery,igelitové pytle
určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu) a odpadkových košů,které jsou
umístěny na veřejných prostranstvích v obci
<br> - Sběr a svoz objemného odpadu (koberce,matrace,nábytek) je zajišťován dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených
<br> - Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně
jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených.Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
obecního úřadu
<br>
<br> Jak je možno předcházet vzniku odpadů:
<br> - Redukce odpadu
- Opětovné použití,půjčování,prodloužení životnosti
- Domácí a komunitní kompostování
- Stop plýtvání potravinami
- Omezení zbytečných obalů a výrobků na jedno použití
<br>
<br> Množství odvezeného odpadu za rok 2021:
Sběr využitelného odpadu – 4,006t
<br> - Tříděný sběr papíru – 1,625t
- Tříděný sběr plastů – 1,406t
- Tříděný sběr skla – 0,909t
- Tříděný sběr kovů – 0,007t
- Tříděný sběr nápojových kartonů – 0,007t
- Tříděný sběr jedlých olejů a tuků – 0,052t
<br> Oddělený sběr objemných odpadů – 2,4t
Oddělený sběr nebezpečných odpadů – 0,532t
Směsný komunální odpad – 56,17t
<br>
<br>
<br> Náklady na odvoz odpadu v roce 2021:
Sběr využitelného odpadu – 61.836,-Kč
<br> - Tříděný sběr papíru – 15.686,-Kč...

Načteno

edesky.cz/d/5766578

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz