« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Pravidla rozpočtového provizoria

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pravidla_rozpočtového_provizoria.pdf
14.1 1.2022
<br> Obec Sklené nad Oslavou
<br> Sklené nad Oslavou 85,591 01 Žďár nad Sázavou
<br> Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023
<br> Obec Sklené nad Oslavou bude hospodařit v roce 2023 dle rozpočtového provizoria,a to bude mít účinnost do schválení rozpočtu na rok 2023 podle 5 13 zákona číslo 250/2000 Sb <.>,0 rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Výdaje včetně financování budou čerpány do výše 60% z upraveného schváleného rozpočtu roku 2022 <.>
<br> Obec Sklené nad Oslavou hradí neinvestiční výdaje zabezpečující chod obce,přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání finančních prostředků.Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě,že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem <.>
<br> Nové investiční akce nebudou zahajovány s výjimkou investičních akcí,které mají pro rok 2023 financování zajištěno,a jsou zastupitelstvem obce schváleny.Na tyto investiční akce budou uvolňovány prostředky v souladu se smlouvami uzavřenými v roce 2022 a letech předcházejících,a to v nutném rozsahu.Finanční prostředky budou zabezpečeny z daňových příjmů,nedaňových příjmů,kapitálových příjmů,přijatých dotací a případného přebytku hospodaření roku 2022 <.>
<br> Rozpočtové příjmy,výdaje a financování Uskutečněné v době platnosti rozpočtového provizoria se stávají příjmy,výdaji a financováním rozpočtu 2023 po jeho schválení v zastupitelstvu obce Sklené nad Oslavou <.>
<br> XXXXX XXXXXXX ) & místostarosta obce ) QQ AU ŽŠ _ X B E.G „» SKLENÉ nad Oslavou
<br> 5 1 01 Žďár nad Sázavou lČO: 295 400
<br> Vyvěšeno na úřední desce i elektronické: 1411202sz “,Sňato: \ ' 07 M * '

Načteno

edesky.cz/d/5766543


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz