« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením - kácení stromů Ředice a Chválov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením - kácení stromů Ředice a Chválov
V Nechvalicích dne 14.11.2022
<br>
Č.j.437/2022
<br> Oznámení
<br> o zahájení správního řízení
<br> a nařízení ústního jednání s místním šetřením <.>
<br>
Obecní úřad Nechvalice,jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle §
<br> 75,odst.1,písm.a) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny v platném znění <,>
<br> oznamuje,že na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,se
<br> sídlem Zborovská 11,Praha 5,150 21 ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo XXX -
<br> odstranění X ks stromů: X ks jasanu na pozemku parc.č.1803 v k.ú.Ředice a 1 ks jasanu
<br> na pozemku parc.č.1395 v k.ú.Chválov v jich vlastnictví bylo zahájeno správní řízení dle
<br> § 44 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád <.>
<br>
<br> Obecní úřad Nechvalice,jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody
<br> dle § 75,odst.1,písm.a) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny v platném znění
<br>
<br> nařizuje ústní jednání
<br> ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> spojené s místním šetřením
<br>
<br>
<br> dne 30.11.2022 ve 13.00 hod
<br> se schůzkou pozvaných na pozemku parc.č.1803 v k.ú.Ředice –
<br> silnice směr Ředice - Huštilář <.>
<br>
<br> V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce,který se pro
<br> zastupování prokazuje plnou mocí a vystupuje jménem zastoupeného,dle § 33 a 34 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> oprávněná úřední osoba
<br> Rozdělovník: Obecní úřad Nechvalice
<br> KUSK – datová schránka
<br>
<br> Vyvěšeno: 14.11.2022
<br>
<br> Sejmuto: 30.11.2022
<br> Obecní úřad Nechvalice
<br>
Nechvalice 62,264 01Sedlčany,IČ: 00242829,tel: 318 851 051,mobil: 602 840 277
<br> e-mail: podatelna@obecnechvalice.cz
<br>
<br>
<br>
2022-11-14T14:00:00+0100
XXXXXXXX XXXXX

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz