« Najít podobné dokumenty

Obec Holubov - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holubov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

imgr041.pdf
OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení revize katastru nemovitostí
<br> Obec Holubov podle ustanovení 5 38 odst.1 písm.a) zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) <,>
<br> oznamuje
<br> na základě sdělení Katastrální úřad pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Český Krumlov (dále jen „katastrální úřad“) č.j <.>
<br> RO—6/2022— 302,že v katastrálním území Třísov obce Holubov bude zahájena
<br> revize katastru nemovitostí <,>
<br> která potrvá od 1.12.2022 přibližně do 1.10.2023 <.>
<br> Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu.Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná.V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru
<br> a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu <.>
<br> V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich
<br> povinnosti,vyplývající z ustanovení 5 37 odst.1 katastrálního zákona,zejména povinnost
<br> a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce <,>
<br> b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitosti,a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu,která změnu dokládá,nejedná-li se o listiny,které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí <,>
<br> c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru <.>
<br> Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize,bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí <.>
<br> Podpis a razítko: Obecní úřad
<br> Oznámení vyvěšeno dne: 382 03 Holub 242 Oznámení sňato dne:
<br> 910 QÚUI \g/TM

Načteno

edesky.cz/d/5766066

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holubov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz