« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo kultury - Rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve společném řízení PZAD_2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo kultury.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve společném řízení PZAD_2022
Maltézské nám.471/1 11811 Praha 1 — Malá Strana Ministerstvo kultury telefon: 257 085 111 fax: 224 318 155 e-mail: posta@mkcr.cz Zveřejněno: Sejmuto: Věc: Naše značka č.j.MK 62528/2022 XXX XXX R a XK ANI X V Praze dne XX.listopadu 2022 Rozhodnutí Ministerstva kultury o zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky vydané ve společném řízení v Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2022 Rozhodnutí Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské nám.1,Praha 1,jako správní orgán příslušný podle ustanovení $ 16 odst.2 zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů,rozhodlo ve věci žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na obnovu kulturních památek Ministerstvem kultury v roce 2022 v rámci státní finanční podpory v Programu záchrany architektonického dědictví,které podali vlastníci kulturních památek uvedení ve výroku tohoto rozhodnutí,takto: P.č.| Vlastník Kulturní památka |Obec,k.ú.Kraj Rímskokatolická farnost kostel Nejsvětější k.ú.a obec 3.| Kolín,IČO: 46390839,Trojice,rejstř.č.Kolín Středočeský Brandlova 25,280 02 Kolín | ÚSKP 33526/2-736 Římskokatolická farnost kostelsv.Mikuláše,<.> 4 Horní Branná,ICO: vejstd.& ÜSKP k.à.a obec Libereckj 62012657,čp 2,512 36 29193/6-2537 Horní Branná Horní Branná Rímskokatolická farnost mW : ; M.kostel sv.Jiljí,rejstř.| k.ú.Svitavy - 9 |Svitavy,ICO: 46452257,č.ÚSKP 14279/6- | pčedmčstí,— | Pardubický Školní 342/14,568 02 2931 obec Svita Svitavy,Předměstí vy 14.11.2022 14:44 Zámek ELLISCHAU s.r.o <.>,| zámek č.p.1,rejstř.| k.ú.a obec 12 [IČO: 09626964,Nalžovy 1,|č.ÚSKP 32804/4- | Nalzovské Plzeňský 341 01 Nalžovské Hory 3153 Hory Římskokatolická farnost - kostel sv.Vavřince 14 děkanství Vysoké Mýto,IČO: ijs A ÚSKP * |k.à.a obec Pardubický 47499109,Fórsterova 161,14570/6-4109 Vysoké Mýto 566 01 Vysoké Mýto - Město Obec Čejetice,IČO: kostel sv.Havla,i8 moles 15 | 00251054,č.p.106,386 01 rejstř.č.USKP Čejelice Jihočeský Čejetice 35827/3-4056 Město Stříbro,IČO: kostel sv.Pet...

Načteno

edesky.cz/d/5766012


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo kultury      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz