« Najít podobné dokumenty

Obec Janůvky - Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý výhled na rok 2024 - 2025 Vyvěšeno : 14.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STÁHNOUT Návrh...5-31.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2023
obec Janůvky
<br> 1.Příjmy:
<br> Oddíl,§ položka DrLih výdaje částka v tis <.>
1 1111 Daň z příjmů F0 ze závislé činnosti-sdílená část 190,5
1 1112 Daň z příjmů FO OSVC sdílená část 12,5
<br> 1113 Daň z při'jmů FO vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 40,1
1121 Daň z příjmů právnických osobbez daně placené obcemi 280
<br> 1111
Daň z při'jmů FO ze závislé činnosti podle počtu
<br> 7,3zaměstnanců
1211 DPH 680
1340 Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu 49
1341 Poplatek ze psů 2,3
1351 Příjem z loterie a her VHP 6
1511 Daň z nemovitostí 84
<br> 3612 2132 Z pronájmu ost.Nemovitostí 38,4
3613 2132 Z pronájmu ost.Nemovitostí 3,6
Celkem 1393,7
<br> Starosta obce: XXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> ii.VÝDAJE Návrh rozpočtu na rok2023
<br> Oddíl,§ položka druh výdaje částka v tis <.>
2212 5021 Ostatní osobní výdaje 32
2212 5171 Opíavy a udržování- místní komunikace 334,4
2212 5156 pohonné hmoty a měu!iva 2
2310 '5151 Studená voda 11
2321 15021 Ostatní osobní výdaje 113
2321 5169 Nákup ostatních služeb 72
3319 5021 Ostatníosobnívýdaje _ 6
3341 5171 Opravy a udržování 14
3399 5194 Věcné dary 1,5
3631 5171 Opravy a udržování 10
<br> • 5154 Elektrická energie 35
<br> 3745 5156 pohonné hmoty a_ ma_zíva 16
3745 5171 Opravy a udržování 8
5213 5903 Krjzová opatřen í 10
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 230
6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdr.poj,20
6112 5162 Služby telekomunikační 21
Í6171 15021 Ostatn osobní výdaje 173'
6171 5136 Knihy' sk 1
6171 5139 Nákup materiálu 25
6171 5155 Pevná paliva 20
<.> 6171 5161 Poštovní služby 0.5
6171 5166 Konzultační a právnjcké služby 5
6171 5167 Školení,vzdělávání 2
6171 5168 Zpracování dat,služby a inf.Technika 15
6171 5175 Pohoštění 3
6171 5169 Nákup ostatních služeb 45
'6112 5173 Cestovné 40'
16310,5163 1 Služby peněžních ústavů | 51
<br> 111 Financování
8124 Splátky úvěíu u České Spořitelny
8124 Mimořádná splátka u České spořitelny
<br> Celkem
Starosta obce: XXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Návrh střednědobého ...

Načteno

edesky.cz/d/5764482

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz