« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - Oznámení o konání veř. zasedání zastupitelstva dne 18.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
obec Ště.t'ovice
Štěchovice 64,387 16 Volenice
<br> tČo-ooeaftaz
<br> oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva
<br> Datum: 1 8.listopaďu 2022
Čas: 19:00 hod <.>
Místo: úřední místnost oÚ Štcctrovice
<br> Program: -
1.obnova vodovodního řadu ve Štěchovicích _ I.etapa _ qÍběr
<br> dodavatele
2.Návrh rozpočtu obce na rok 2023
3.Volba inventarizační komise
4.PREVENT 99 z.ú.- žáďost o dotaci
5.Směna částípozemků p.č,<.> 1926lI,I2I8,I2I9,1220,1217
<br> v k.ú.Štěchovice
6.Návrh střednědobého rozpočtového r1ýhledu na rok2024-2026
7.Smlouva o zŤízenívěcného břemene č.: PI-OI4330072I631002-FIA
8.Jatky Flradčany - žáďost o finanční příspěvek
9.Diskuze
<br> 10.Závěr
<br>,i
<br> Miroslav l|l4ráz
starosta obce
<br> Ve Štěchovicích 11.listopaďu2022

Načteno

edesky.cz/d/5764185

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz