« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument186_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument186_2022.pdf
Statutární město Ostrava,v.„„,Městský obvod Ostrava—Jih Vyberove rízení úřad městského obvodu
<br> Oznámení výběrového řízení č.35/2022
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,Horní 791/3,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka odboru sociální péče
<br> služby,zajišťování informačních a organizačních prací,zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků,inventarizací majetku a pohledávek,sestavování rozpočtu,sledování a analýza čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů apod <.>
<br> Platové třída: 9 v souladu s nařízením vlády 6.34112017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách & Správě 21 710,- Kč — 31 820,— Kč (podle délky uznané praxe) a možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s 5 131 zákona č.2622006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Počet obsazovaných míst úředníků: 1 — pracovní poměr na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: ihned po skončení výběrového řízení nebo dohodou
<br> Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávních celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> Požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického zaměření
<br> Přihláška musí obsahovat tyto náležitostí:
<br> a.jméno,příjmení,titul
<br>.datum a místo narození
<br>.státní příslušnost
<br>.místo trvalého pobytu
<br>.čislo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana
<br> f.datum a podpis zájemce
<br> 052.00"
<br> K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:
<br> - životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
<br> - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
<br> - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> - motivační dopis
<br> Statutámí město Ostrava Výb...

Načteno

edesky.cz/d/5763787

Meta

Rozpočet   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz