« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Fotovoltaické systémy a památková péče

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Fotovoltaické systémy a památková péče
Národní památkový ústav,generální ředitelství | Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 – Malá Strana
T +420 257 010 111 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333
<br>
<br>
<br>
<br> FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY A PAMÁTKOVÁ PÉČE
Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a
jiných solárních zařízení (dále jen „FVZ”) na kulturních památkách,v
památkově chráněných územích a v ochranných pásmech kulturních
památek a památkově chráněných území
<br>
<br> Národní památkový ústav – 2022
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah
<br>
Slovo úvodem 2
<br> I.Právní teze 2
<br> II.Metodické teze 4
<br> 1.Chráněných kulturních hodnot 4
<br> 2.Formy památkové ochrany 5
<br> 3.Konstrukčních změn posuzovaných objektů 7
<br> 4.Vizuálních změn posuzovaných objektů nebo území 9
<br> 5.Míry vlivu na posuzované území sídel i krajiny 9
<br> 6.Doplňující parametry 10
<br> III.Závěr 11
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Slovo úvodem
<br> Odborná organizace památkové péče si plně uvědomuje zvyšující se zátěž klimatických změn
a přechod na alternativní zdroje energie vnímá jako významný a nezbytný celosvětový trend <.>
Z toho důvodu je i srozuměna s faktem,že umisťování zařízení na výrobu energie z
obnovitelných zdrojů odpovídá potřebám současné společnosti a proto přichází s tímto
metodickým vyjádřením k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních
zařízení (dále jen „FVZ”) na kulturních památkách,v památkově chráněných územích a v
ochranných pásmech kulturních památek a památkově chráněných území.1
<br> Historická zástavba,architektonické dědictví i kulturní krajina jsou nedílnou součástí odkazu
naší minulosti,významnou součástí kvalitního současného prostředí pro život a jako takové <,>
musí být odpovídajícím způsobem chráněny.Je proto potřeba,aby navrhovaná řešení
umisťování fotovoltaických a jiných solárních zařízení v chráněných územích a na kulturníc...

Načteno

edesky.cz/d/5762378

Meta

Územní plánování   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz