« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 – Návrh rozpočtu na rok 2023 Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
v Kč
<br> § Položka Popis
<br> Schválený
<br> rozpočet 2022
<br> Rozpočet 2022
<br> předpoklad plnění
<br> Rozpočet
<br> 2023
<br> 4121 neinv.členské příspěvky - 1 Kč/obyv.59 000,00 57 644,00 58 300,00
<br> CELKEM 59 000,00 57 644,00 58 300,00
<br> v Kč
<br> § Položka Popis
<br> Schválený
<br> rozpočet 2022
<br> Rozpočet 2022
<br> předpoklad plnění
<br> Rozpočet
<br> 2023
<br> 3429 5222 neinv.transfery občanským sdružením 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 3636 5021 ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 18 000,00
<br> 5139 materiál 2 000,00 2 000,00 2 000,00
<br> 5168 služby zpracování dat 16 000,00 16 000,00 16 500,00
<br> 5175 pohoštění 1 800,00 400,00 600,00
<br> 6310 5163 bankovní poplatky 1 200,00 1 200,00 1 200,00
<br> CELKEM 59 000,00 57 600,00 58 300,00
<br> v Kč
<br> § Položka Popis
Rozpočet 2022
<br> Rozpočet 2022
<br> předpoklad plnění
<br> Rozpočet
<br> 2023
<br> 8115 Změna stavu peněžních prostředků 0,00 0,00 0,00
<br> CELKEM 0,00 0,00 0,00
<br> V rozpočtu je stanoven závazný ukazatel paragraf <.>
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> Vyvěšeno i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> V Boskovicích dne 11.11.2022
<br> Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> Financování
<br> Výdaje
<br> Příjmy
<br> Masarykovo nám.4/2,680 01 Boskovice

Načteno

edesky.cz/d/5761974


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz