« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Rozpočtové opatření č.6/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozp.opatření 6-2022.pdf
1 tr WHVJ “00.1
<br> ROZPOČTOVÝ DOKLÁD
<br> ' \\“pta zápisu th.Číslo: 000000006
<br> \G.Druh: 3 - !CO: 00572276
<br> Název: Obec Pařemv
<br> Datum dokladu: 2022/10/20 Rozpočtové opatření č.6/2022
<br> f-ANI'JRÚEM (010131331
<br> Su Au OdPa Pot Zj [í] Ur; Org Md Hot 231 0100 1121 200 000.00 0.00 Navy—ŠM: nímu; * 0.011 přwjtm pmvnltkitn mol) 131 0100 1211 200 000,00 0.00 Nm yšrní přímn.<.> 111102 přquné :lodnon 231 0100 002310 202-1 16 000.00 0.00 Navýšení přítrm.- přbpčvck do fondu obnovy.z \'ndnmo z.: 30.11 231 0100 002321 2324 30 000.00 0.00 \iai'ýšcni příjmy.pH.;pěvek d('zf()HdL1U1Jílf_lL\ - H:" $|11>čné|m m 11 11121 23] 0100 002310 5171 0,00 100 000.00 Navýšení \ \:L1dil: * s'wmdva \'ntinmdu 231 0100 003631 6121 0,00 120 000.00 Nuvvšcm \*\*11.t|1| - nm'j svčlhi vcřmiuílln o“ ěllení 231 0100 003721 5169 0.00 20 000.00 Nawšcní \'ýdtllu „ÚTĚKDFĚÝIÝ odpad 231 0100 006112 5023 0.00 70 000.00 J\mešem vydani: - muni-oy zaslupuslu vč (Místupiwhu 231 0100 0061 15 5137 000098187 0.00 2 000.00 Přemn prostředku \ mnu ; 61 EG - 113\\"Š!“1“l1 pomžky 31 S" - druhm'- dl maíemk 231 0100 006115 5021 000098187 0.00 _“ UULLIHL Přewn prostředku \ mnu %; 61 1'1 * mížcnt polníky BUJI - odměn) Č'IFHLHT.OVK.DPP 231 0100 8115 0.00 136 000.00 mížem 531.110st Jamin Součet za doklad : r 446 000,00 446 000,00 Datum záznamu: 2032/1030 Zoznam provedl: XXXXXXXXX XXXXXXXX —- XX.XX.XXXX XX.XX L' Jpruu'nu'm).wsremvm (MMR typ-05% * UL R (.rÚRtm spot,v u Příkazce operace: „ / \./ * - 0 a _____
<br> Správce rozpočtu,účetní: A; Vyvěšeno na Úřední desce a v el.podobě dne: 20.10.2022 Rozpočtové opatření v pravomoci: OZ
<br> OZ XXXX informováno dne:
<br> XX schválilo dne: XX.XX.2022

Načteno

edesky.cz/d/5761958


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz