« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Brusnice - Rozpočtové opatření č. 8/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Brusnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

R.o. č. 8-2022.pdf (65.93 kB)
Obec Dolní Brusnice,IČO 60153415 KEO4 1.10.5 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.8/2022
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
Org Akce
<br> Příjem z daně z přidané hodnoty250 000,001211 2 817 384,51 3 067 384,51
17508 Ostatní investiční přijaté transfery ze910 463,0087044216 0,00 910 463,001)
<br> 1 160 463,00Celkem za Par: 2 817 384,51 3 977 847,51
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady6 633,0023243725 120 000,00 126 633,002)
<br> 6 633,00 Využívání a zneškodňováníCelkem za Par: 3725 120 000,00 126 633,00
Příjmy celkem 1 167 096,002 937 384,51 4 104 480,51
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
Org Akce
<br> Prostranství u čp.38-1 072 318,0061212212 1 150 000,00 77 682,00
-1 072 318,00 SilniceCelkem za Par: 2212 1 150 000,00 77 682,00
<br> prostranství u č.p.381 072 318,0061212219 2 500 000,00 3 572 318,00
1 072 318,00 Ostatní záležitosti pozemníchCelkem za Par: 2219 2 500 000,00 3 572 318,00
<br> Elektrická energie4 000,0051543631 44 000,00 48 000,003)
4 000,00 Veřejné osvětleníCelkem za Par: 3631 44 000,00 48 000,00
<br> Nákup materiálu jinde nezařazený15 000,0051393745 15 000,00 30 000,004)
Pohonné hmoty a maziva6 000,0051563745 15 000,00 21 000,00
<br> 1041 Náhrady mezd a příspěvky v době500,001518354243745 1 500,00 2 000,005)
104113013 Náhrady mezd a příspěvky v době1 500,001518354243745 1 500,00 3 000,006)
104513013 Náhrady mezd a příspěvky v době3 000,001518354243745 12 000,00 15 000,007)
<br> 26 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleňCelkem za Par: 3745 45 000,00 71 000,00
Pohonné hmoty a maziva-5 000,0051565512 10 000,00 5 000,00
Nákup ostatních služeb5 000,0051695512 20 000,00 25 000,00
<br> 0,00 Požární ochrana - dobrovolná částCelkem za Par: 5512 30 000,00 30 000,00
Prádlo,oděv a obuv s výjimkou4 000,0051346171 1 000,00 5 000,008)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek20 000,0051376171 45 000,00 65 000,009)
<br> 24 000,00 Činnost místn...

Načteno

edesky.cz/d/5761618


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Brusnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz