« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo kultury - Rozhodnutí o zamítnutí_ dotace_hromadné_OPP_REG_2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo kultury.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o zamítnutí_ dotace_hromadné_OPP_REG_2022
MKCRX@@J5B18
<br> Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111
<br> 11800 Praha 1 Fax: 224 318 155
<br> E-mail: epodatelna@mkcr.cz
<br> Ministerstvo kultury
<br>
<br>
<br> Císlo spisu Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne
<br> MK-S 11959/2022 OPP č.j.MK 64876/2022 OPP 9.listopadu 2022
<br> s ws
<br> Vče: Rozhodnutí Ministerstva kultury o zamítnutí žádostí o poskytnutí dotace <,>
<br> vydaných ve společném řízení v Programu regenerace městských památkových
<br> rezervací a městských památkových zón v roce 2022
<br> Ministerstvo kultury,Maltézské nám.471/1,Praha | — Malá Strana,jako správní orgán příslušný
<br> podle $ 14m odst.1 písm.b) zákona č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),v platném znění,vydává toto rozhodnutí
<br> ve věci žádostí o poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek vyjmenovaných ve výroku
<br> tohoto rozhodnutí <.>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Ministerstvo kultury,Maltézské nám.471/1,Praha | — Malá Strana,jako správní orgán příslušný
<br> podle $ 14m odst.1 písm.b) zákona č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),v platném znění,rozhodlo ve věci níže
<br> uvedených žádostí o poskytnutí dotace v Programu regenerace městských památkových
<br> rezervací a městských památkových zón
<br> takto:
<br>
<br> fx
<br>
Zadatel Kulturní památka: rejstč.č.ÚSKP | Typ vlastnictví Kraj
<br>
Méstys Jimramov
<br> náměstí Jana Karafiáta 39 | kostel Narození XXXXX XXXXX
<br> XXXXX Jimramov rejstř.č.ÚSKP XXXXX/X-XXXX
<br> IČO 00294471 v MPZ Jimramov církev Vysočina
<br>
<br>
<br> 2 | Mésto XXXX XXX
<br>
<br> námestí Míru X dúm č.p.137
<br> 47301 XXXX XXX rejsti.č.ÚSKP XXXXX/X-XXXX
IČO XXXXXXXX v MPZ XXXX XXX FO Liberecký
<br> Mésto Mnichovo Hradisté
<br> X Masarykovo namésti 1
<br> 295 21 Mnichovo dúm č.p.7
<br> Hradiště rejstř.č.ÚSKP 26733/2-1679
IČO 00238309 v MPZ Mnichovo Hradiště FO Středočeský
<br>
4 | Město Terezín náměstí ČSA 179...

Načteno

edesky.cz/d/5761300

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo kultury      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz