« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - návrh rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE (176.4 kB)
Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 2023
<br> Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený 2022 Předpoklad 12/22 Návrh 2023
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 4121 520 000 720 000 500 000
<br> Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 4122 0 300 000 0
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2111 120 000 120 000 120 000
<br> Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 6171 2119 20 000 33 000 20 000
<br> Příjmy z úroků 6171 2141 20 10 20
<br> Celkem příjmy 660 020 1 173 010 640 020
<br> Rozpočtové výdaje Paragraf Položka schválený 2022 Předpoklad 2022 Návrh 2023
<br> Platy zaměst.v prac.poměru vyjma zaměs.na služ.místech 3900 5011 0 0 0
<br> Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3900 5031 0 0 0
<br> Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3900 5032 0 0 0
<br> Platy zaměst.v prac.poměru vyjma zaměs.na služ.místech 6171 5011 880 000 670 000 460 000
<br> Ostatní osobní výdaje 6171 5021 36 000 36 000 36 000
<br> Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6171 5031 210 000 150 000 110 000
<br> Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5032 80 000 50 000 40 000
<br> Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5038 3 400 3 000 2 000
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137 0 0 0
<br> Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5139 0 650 0
<br> Úroky vlastní 6171 5141 0 5 0
<br> Voda 6171 5151 1 000 357 0
<br> Teplo 6171 5152 2 100 2 363 0
<br> Elektrická energie 6171 5154 1 500 1 240 0
<br> Služby elektronických komunikací 6171 5162 4 500 1 572 0
<br> Poštovní služby 6171 5161 500 100 100
<br> Služby peněžních ústavů 6171 5163 4 000 6 000 2 000
<br> Nájemné 6171 5164 75 000 23 025 0
<br> Služby školení a vzdělávání 6171 5167 0 0 0
<br> Nákup ostatních služeb(KEO) 6171 5169 26 000 7 000 7 000
<br> Podlimitní programové vybavení 6171 5172 0 11 475 0
<br> Cestovné 6171 5173 10 220 0 0
<br> Pohoštění 6171 5175 1 000 0 0
<br> Neinvestiční transfery spolkům 6171 5222 5 000 5 000 5 ...

Načteno

edesky.cz/d/5760144


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz