« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbičany (Kladno) - Rozpočtové opatření č. 8/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbičany (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 8/2022 (232.28 kB)
Obec Vrbičany.|Co means
<br> KECM 110.5 URDOG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> ScWenemzňoětgvěopatřem č.312022-
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příj my XXX XXX orgI orgz N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název 1121 580 000,00 24 915,40 604 915.40 Daň z příjmů právnických osob 1211 1 350 000.00 25 000,00 1 375 000.00 Daň z přidané hodnoty 4111 98187 14 339.50 17 660,40 32 000,00 Neinvestiční přijaté transíefy z Celkem za Pa:: 1 944 339,50 57 575,80 2 011 915,40 Příjmy celkem 1 904 339,50 67 575,80 2 011 915,40 Výdaje XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název 3726 5159 9 000.00 1 558,80 10 568,80 Nákup ostatn ich služeb Celkem za Pa:: 3726 9 000.00 1 568,80 10 568,80 Využívání & zneškodní-mání ostatních 6115 5021 98187 0.00 9 970.00 9 970.00 Ostatní osobní výdaje 6115 5173 9818? 249,00 718.00 965.00 Cestovné Celkem za Par: 5115 249,00 10 686,00 10 935.00 Volby do zastupitelsz územních 5171 5153 50 000.00 25 000.00 75 000,00 Plyn 6171 5169 281 545.00 30 000.00 311 545,00 Nákup ostatních Služeb 5171 5173 13 864.00 321.00 13 985,00 Cestovné Celkem za Par: 6171 345 209.00 55 321.00 400 530.00 Činnost místní správy Výdaje celkem 354 458.00 67 575.80 422 033.80 Změna závazných ukazatelů Příjmy Par Po! Nst Zdr Uz org! orgz Původní Změna Po změně Název 0000 XXXX XXX )( XXXXX XXXXX XXXXX 4 591 704.45 67 575,80 4 659 280,25 Bez paragrafu Příjmy celkem 4 591 704,45 67 575,80 4 659 280,25 Výdaje XXX XXX Ns! Zdr Uz arg: orgz Původní Změna Po změně Název 3726 XXXX XXX )( )()(XXX XXXXX XXXXX 9 000,00 1 568,80 10 568.80 Využívání & 6115 XXXX XXX X XXXXX xxxxx XXXXX 14 309,60 10 585.00 24 995.60 volby do zastupitelstev 6171 XXXX XXX )( XXXXX XXXXX KXXXX 1 722 984.85 55 321.00 1 778 305.85 Činnost místní správy Výdaje celkem 1 746 294.45 57 575.80 1 813 870,25
<br> Důvodová zpráva k mrtwočavžmu Opatřeníc <.>
<br> \lE'ŠEl—lo- “WO
<br> v
<br> && Q,292.1)
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona 0250120...

Načteno

edesky.cz/d/5759959

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbičany (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz