« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Návrh rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2023 - Tvorba fondu obnovy - k návrhu (1).xls
List1
<br> TVORBA FONDU OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU
ROZPOČET FONDU OBNOVY NA ROK 2023
<br> Příjmy
Příjmy v Kč § Položka
Příjem - tvorba fondu 10,100.00 6330 4134
Celkem příjmy fondu 10,100.00
<br>
Výdaje
<br> VÝDAJE v Kč § Položka
Výdaje na bankovní poplatky 0.00 6310 5163
Rezerva na čerp.Fondu 10,100.00 6330 5349
Celkem výdaje fondu 10,100.00
<br>
V Rakovicích 25.10.2021 10/31/22
Zpracovala : XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX
starosta
<br>
Zveřejněno na úřední a elektroncké úřední desce OÚ od: 31.10.2022
<br>
List2
<br>
<br> List3
Příloha k rozpočtu na rok 2023 transfery.docx
Příloha k rozpočtu na rok 2023
<br> Transfery na rok 2023
§1039 pol.5222 Příspěvek na krmení pro zvěř 2.570,-
§3399 pol.5222 Příspěvek kopaná Čimelice 10.000,-
§3399 pol.5321 Příspěvek strašení 2.000,-
§3399 pol.5492 Dar obyvatelům vítání občánků 5.000,-
§3421 pol.5222 Příspěvek dětský rybáři 5.000,-
§3639 pol.5329 Členské příspěvky SORP a DSO 70.000,-
§3741 pol.5229 Příspěvek Makov 2.000,-
§4369 pol.5329 Příspěvek na pracovníky 20.000,-
§6171 pol.5321 Příspěvek na přestupky 6.000,-
Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění předcházejícího roku.pdf
Obec Rakovice,IČO 00512061 KEO4 1.10.5 UR024
<br> Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX orgX orgX N+Z+UZ ZJ Název
<br> Schválený
rozpočet
2022
<br> Návrh
rozpočtu
2023
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Skutečnost
2022
<br> 1111 880 000,00880 000,00 880 000,00 522 877,09Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
1112 40 000,0022 000,00 22 000,00 42 354,24Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
1113 105 000,0080 000,00 80 000,00 104 450,23Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
1121 800 000,00720 000,00 720 000,00 797 748,43Daň z příjmů právnických osob
1122 800 000,00800 000,00 800 000,00 69 160,00Daň z příjmů právnických osob za obce
1211 1 900 000,001 600 000,00 1 600 000,00 1 779 173,15Daň z přidané hodnoty
1334 500,00500,00 500,00 0,00Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1335 200,00200,00 200,00 0,00Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1341 3 000,003 000,00 3 000,00 2 716,00Poplatek ze psů
1343 1 000,001 000,00 1 000,00 120,00Poplatek za užívání veřejného prostranství
1345 125 000,00125 000,00 125 000,00 117 713,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za
1361 3 100,003 100,00 3 100,00 2 340,00Správní poplatky
1381 25 000,0023 000,00 23 000,00 24 223,11Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
1511 550 000,00550 000,00 550 000,00 417 699,58Daň z nemovitých věcí
4111 30 000,0030 000,00 30 000,00 0,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
4111 0,000,00 0,00 15 216,80*98043 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
4111 0,000,00 0,00 31 000,00*98187 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
4112 253 800,00242 100,00 242 100,00 121 500,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
4116 160 000,006 520 000,00 6 520 000,00 0,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
4116 0,000,00 0,00 142 610,00*29030 Ostatní nei...
Návrh rozpočtu roku 2023.pdf
Obec Rakovice,IČO 00512061 KEO4 1.10.5 UR022
<br> Návrh rozpočtu roku 2023
<br> XXX XXX N+Z+UZ NázevZJorgX Návrh rozpočtuorgX
<br> Příjmy Výpis dle
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci1111 880 000,00
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky1112 40 000,00
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou1113 105 000,00
Daň z příjmů právnických osob1121 800 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce1122 800 000,00
Daň z přidané hodnoty1211 1 900 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu1334 500,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa1335 200,00
Poplatek ze psů1341 3 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství1343 1 000,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z1345 125 000,00
Správní poplatky1361 3 100,00
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her1381 25 000,00
Daň z nemovitých věcí1511 550 000,00
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu4111 30 000,00
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta4112 253 800,00
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu4116 160 000,00
Investiční přijaté transfery od krajů4222 2 350 000,00
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv21111032 1 500 000,00
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv21112122 500,00
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv21112310 75 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21323612 150 000,00
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.21193639 30 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků21313639 121 000,00
Příjmy z prodeje pozemků31113639 1 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků21113727 60 000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí21335512 2 500,00
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady23246171 20 000,00
Příjmy z úroků (část)21416310 80 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady23246320 4 000,00
Převody z rozpočtových účtů41346330 10 100,00
<br> Příjmy - dle 10 080 700,00
Rekapitulace rozpočtu dle pol...

Načteno

edesky.cz/d/5759767

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz