« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - UPOZORNĚNÍ - připojování nemovitostí na veřejnou kanalizaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
UPOZORNĚNÍ
<br> Vážení občané <,>
<br> v dubnu letošního roku byl vydán Metodický pokyn č.1/2022 Zřizování vodovodních/kanali-
<br> začních přípojek,kde byly shrnuty všechny podmínky a postupy pro připojování nemovitostí
<br> na veřejnou kanalizaci <.>
<br> V dubnu byla též schválena Obecně závazná vyhláška č.1/2022 o místním poplatku za
<br> zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace obce Klo-
<br> kočná <.>
<br> V článku 7 této vyhlášky je ustanovení o osvobození poplatníků od poplatku,bude-li zkolau-
<br> dovaná stavba připojena na stavbu kanalizace,a bude uzavřena smlouva o odvádění odpadních
<br> vod nejpozději do 31.12.2022 <.>
<br> Kanalizace a kořenová ČOV jsou od května v provozu a jednotlivé nemovitosti se postupně
<br> připojují.K dnešnímu dni je již cca 85% připojitelných nemovitostí připojeno <.>
<br> Termín 31.12.2022 se blíží!!!
<br> Pokud ještě někdo z Vás není připojen,a přitom chce být osvobozen od výše uvedeného po-
<br> platku,tak je nutno se co nejrychleji připojit (za splnění podmínek v Metodickém pokynu) <,>
<br> uzavřít smlouvu s provozovatelem – společností I.T.V.CZ s.r.o <.>,nahlásit mu přesné datum
<br> připojení,doložit doklad o vyvezení jímky,případně nahlásit stav vodoměru (u nemovitostí <,>
<br> které jsou napojeny na veřejný vodovod) <.>
<br> I.T.V.CZ s.r.o <.>,mail: provoz@itvcz.eu,tel.323 607 782,mobil: 722 201 235
<br>
<br> S přáním všeho dobrého
<br> Obecní úřad Klokočná

Načteno

edesky.cz/d/5759559

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz