« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníček - Pozvánka na I. zasedání zastupitelstva obce Rybníček

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na I. zasedání zastupitelstva obce Rybníček
Obecní úřad Rybníček
<br> Podle zákona o obcích č.128 /2000 Sb <.>
<br> svolávám
<br> I.zasedání Zastupitelstva obce Rybníček
na úterý 22.11.2022 na 18,00 hodin do budovy obecního úřadu v Rybníčku <.>
<br> Program zasedání:
<br> 1/Zahájení
<br> 2/Schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
<br> 3/Schválení programu zasedání
4/Schválení úprav rozpočtu
5/Schválení prodeje pozemků
6/ Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene ( Infos)
<br> 7/ Určení zastupitele k jednání o změně č.1 ÚP Rybníček dle § 6 odst.5 písmeno f) stavebního
zákona
<br> 8/ Schválení práva přijímat prohlášení o uzavření manželství
10/ Závěr
<br> Zasedání je veřejné <.>
V Rybníčku dne 10.11.2022
XXXXXX XXXXXXX
starosta obce Rybníček
<br> Vyvěšeno na úřední desce : 10.11.2022
Vyvěšeno elektronicky: 10.11.2022
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/5759276

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz