« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice (Blansko) - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí /pozemků/.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků.pdf
0910-1519
<br> eg-d
<br> ČLEN sxueíuv zon
<br> Vážení vlastníci a uživatelé pozemků <,>
<br> dovolte.abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona &.458í2000 Sb.(energetický zákon) a povinnosti,které z něj plynou <.>
<br> Na základě tohoto zákona a dle platných norem (FNE 33 DODO-6.PNE 33 3300.PNE 33 3301.PHE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařizení <.>
<br> Odstranění,prosíme,proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak,aby byla dodržena maximální výška porostu <.>
<br> Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různě pro jednotlivé napěťové hladiny:
<br> Hladinynnpitl [VN] Ochranné pisu-so Výška porostu
<br> Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV ? m od krajního vodiče maximálně 3 rn
<br> Nadzenm'aíve-dení | „551593 í<v do ho wáš—"" 12 rn „a Řepná-„Ladies' Taši—„síně 3 rn """ _ " ' '— Podzernní vadami-opál 110 kvveŠiĚiŠ-"n _- "l rn od “kraj-ního kabelu.<.> nesmí být žádny porost
<br> Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedeni,kterou je nutné dodržet.a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
<br> Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vaše.-i Vodtníllhl | nízké napětí (400í230 U) 1 m od vedení alespoň 2 rn
<br> mm emg.- ízškvi'm—mw ' ' ""z— šita vedení ' ' "— ' alespgšsÍšT".' ___—' EdnniWN Ivelmiyyšer-napětí (110 kV) _ __.<.> 3 mošdíii -----— _ alespoň démon—_ „__—-
<br> V lesnich průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EGD,a.s <.>,nebo touto společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 rn po jedné straně základů podpěrných bodů [sloupů].;edza:.;n:'ho vedení <.>
<br> V případě.že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob,technický' stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy.mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EGD,a.s.<,>
<br> a to za p...

Načteno

edesky.cz/d/5759198

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Černovice (Blansko)
02. 02. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
07. 01. 2023
06. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Černovice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz