« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí služebního úřadu – generálního ředitele/generální ředitelky Státního zemědělského intervenčního fondu (PDF, 439 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 439 KB)
1
<br>
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo
<br> vedoucího/vedoucí služebního úřadu – generálního ředitele/generální ředitelky
<br> Státního zemědělského intervenčního fondu
<br>
<br> Č.j.: MZE-64431/2022-11131
<br> V Praze dne 10.11.2022
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.d) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje
<br> výběrové řízení na služební místo vedoucího/vedoucí služebního úřadu – ředitele/ředitelky
<br> Státního zemědělského intervenčního fondu v oborech služby: 1.Finance,28.Informační
<br> a komunikační technologie,48.Financování,řízení a sledování Společné zemědělské politiky <,>
<br> 63.Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.1.2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 16.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti
<br> v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým vnitřním členěním
<br> na specializované obory s vazbami na jiné obory správy s celostátní působností a jiné
<br> celospolečenské systémy předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech <.>
<br> Zpracovávání návrhů,přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu nebo státního
<br> závěrečného účtu.Tvorba rozpočtových výhledů <.>
<br> Tvorba koncepce a metodické usměrňování systému finanční kontroly,auditu zahraničních
<br> prostředků nebo systému přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí v celé veřejné správě České republiky jako celku <.>
<br> Zajišťování podklad...

Načteno

edesky.cz/d/5758758

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz