« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - MÚ Mnichovo Hradiště, Zpráva o uplatňování Územního plánu Rokytá na období11/2017 - 10/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (231.96 kB)
č.j.: MH-VÚP/4777/2021-23 Spis.zn.: MH-VÚP/4777/2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o uplatňování
Územního plánu Rokytá
<br> za období 11/2017 - 10/2021
<br>
zpracovaná na základě ustanovení § 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
v souladu s § 15 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 500/2006 Sb.“) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Pořizovatel a předkladatel: Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo nám.1
295 21 Mnichovo Hradiště
<br>
Určený zastupitel: XXXXXXX XXXXX – starosta
<br>
Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Rokytá
Obec Rokytá
Horní Rokytá č.p.35
295 01 Mnichovo Hradiště
<br>
<br>
srpen 2022
<br>
<br> č.j.: MH-VÚP/4777/2021-23 Spis.zn.: MH-VÚP/4777/2021
<br> Zpráva o uplatňování Územního plánu Rokytá 2
<br>
<br> Obsah
<br>
Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> A) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,na
<br> základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst.6 stavebního zákona),a vyhodnocení
<br> případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> B) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> C) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
<br> plánovací dokumentací vydanou krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> D) Prokázání nemožnos...

Načteno

edesky.cz/d/5758168

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz