« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí(pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skenováno185.pdf (303.06 kB)
ČLEN SKUPiNY E.ON
<br> Vážení vlastníci a uživatelé pozemků <,>
<br> 0920-678
<br> dovolte,abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb.(energetický zákon) a povinnosti,které z něj plynou <.>
<br> Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000—6,PNE 33 3300,PNE 33 3301,PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení <.>
<br> Odstranění.prosíme,proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak,aby byla dodržena maximální výška porostu <.>
<br> Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:
<br> Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu Nadzemnívedení | napětí od1 kV do 35 kV 7 rn od krajního vodiče maximálně 3 rn Nadzemnívedeni | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 rn Podzemnívedení | do napětí110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost
<br> Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení,kterou je nutné dodržet,a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
<br> Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení VedeníNN | nízké napětí (400/230 V) 1 rn od vedení alespoň 2 rn
<br> Vedení VN | vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,5 m
<br> Vedení WN lvelmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m
<br> V lesních průsecich jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D,a.s <.>,nebo touto společností
<br> zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o Sirce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení
<br> V případě,že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob.technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy,mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D,a.s.<,>
<br> a to za podmínek pro tuto práci stanovených <.>
<br> Pokud stav stromoví neb...

Načteno

edesky.cz/d/5757785

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz