« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Plán zimní údržby 2022-2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plán zimní údržby 2022-2023
Plán zimní údržby místních komunikací města
Volyně na rok 2022 - 2023
<br> __________________________________________________________
<br> 1 <.>
<br> Úvod
<br> Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak,aby zimní údržba
byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a k
ekonomickým možnostem města na straně druhé <.>
<br> V zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit,nýbrž jen
zmírnit.Vzhledem k tomu,že závady nelze zmírnit najednou na celém území obce <,>
stanovuje „Plán zimní údržby místních komunikací“ priority údržby,a to jak místně <,>
tak i časově.Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z
technických možností provádění zimní údržby <.>
<br> Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění
prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním z důkazních
prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody
vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti <.>
<br> 2 <.>
<br> Základní pojmy plánu
<br> Obecně závaznými právními předpisy se rozumí :
<br> a) zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
<br> b) vyhláška č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
<br> Zimní údržbou místních komunikací se rozumí podle pořadí důležitosti zmírňování
závad ve sjízdnosti a schůdnosti těchto komunikací,vznikající zimními
povětrnostními vlivy a podmínkami.(§ 41 odst.1 vyhlášky) <.>
<br> Sjízdnost místních komunikací je takový stav,který umožňuje bezpečný pohyb
silničních a jiných vozidel,přizpůsobený stavebnímu stavu,dopravně technickému
<br>
<br> stavu těchto komunikací,povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst.1
zákona) <.>
<br> Závadou ve sjízdnosti místních komunikací se rozumí tak...

Načteno

edesky.cz/d/5757465

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz