« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 184/2022 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Aukční vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ortofotomapa.jpg
Fotodokumentace_2.jpg
fotodokumentace_1.jpg
„m.<.> ž %.<.>.čirf!
Aukční vyhláška
III III lilii II 1111111111 XXXX I IIIIIIIIIIIIIIIIIIII II III I IIII I XXXXXXXXX
XXXX/BJ I/2022-BJIM
Čj.: UZSVM/BJI/6234/2022-BJÍM Aukce č.81 985-A26684
<br> AUKČNÍ VYHLÁŠKA
Elektronická aukce se řĺdí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nahidkamajetku.Cz <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškoď‘ se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
W\NW,flablclk TĺaekĹL Cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 22.II.2022 ve 13:00 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 23.II.2022 ve 13:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Jihlava <.>
Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXXXX,e-mail: niiXucI.udvauuz.<.> tei: XXX XXX 213 <.>
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné
také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu Cl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 1.610,00 Kč.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.601 5-4542362110710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 21.11.2022.Jako variabilní symbol
a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení
se k elektronické aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kau...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz