« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AKT-POH-KRAJE-VYSOCINA--zahajeni-zr.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 502,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci: „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství
<br> Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“
<br>
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný správní úřad
<br> dle § 22 písm.b) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále též „zákon“) Vám v souladu s § 10c odst.2 zákona zasílá informaci
<br> o oznámení koncepce „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro
<br> období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“ (dále též „oznámení koncepce“) zpracované
<br> podle přílohy č.7 zákona a sdělujeme Vám,že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení
<br> podle § 10d zákona <.>
<br> Předkladatelem koncepce je Kraj Vysočina,IČ: 70890749,Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,který
<br> je zastoupen na základě plné moci RNDr.Martinou Vrbovou,Ph.D.<.>
<br> Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina je střednědobým koncepčním dokumentem,který
<br> stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje a oběhového hospodářství cíle,zásady
<br> a opatření pro nakládání s odpady na celém území Kraje Vysočina.Aktualizovaný POH Kraje
<br> Vysočina s výhledem do r.2035 navazuje na předchozí POH Kraje Vysočina pro období 2016-
<br> 2025
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona neprodlen...

Načteno

edesky.cz/d/5755175


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz