« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Návrh OOP - Ulrychova - změna dopravního značení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

nOOP_Ulrychova_zmena_dopr_znaceni_situace.pdf (PDF 271.08 kB)
<.>.<.> _:.r.<.> _ Una
<br> —.<.> <.>,„mEu od maš „Emmu D
<br> __cmzmuo \ „_cmzmno »)v.Baham wťdgů „__.<.> _H.1„_._._„L.úm._w,<.> H wuamum WE \ _.m Í! „.<.>.<.>.<.>
<br> „25% ŠŠŠ © _ hFÁH.<.> HmHÉmm HMmMU m—UHADQ
<br> |||-
nOOP_Ulrychova_zmena_dopr_znaceni.pdf (PDF 223.5 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0646344/2021/8 VYŘIZUJE: Bc.XXXX XXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0463467/2022/HOD TEL./E-MAIL: 542 174 756/hodacova.lada@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní
<br> komunikaci III.třídy,ulice Ulrychova,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě podnětu Statutárního města Brna,městské části Brno-Komín,se sídlem Vavřinecká 15,624
<br> 00 Brno,obdržel dne 10.03.2022 návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – MK III.třídy <,>
<br> ulice Ulrychova,formou výkresu č.: 02.1,název výkresu: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název
<br> akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULRYCHOVA 1 - 8 - MK“,datum: „ÚNOR 2022“,měřítko: „1:500“,č <.>
<br> zakázky: „0127-2022“,zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098 <,>
<br> Středisko útvar dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno <.>
<br>
<br> MMB dne 24.03.2022 předal dotčenému orgánu POLICII ČESKÉ REPUBLIKY,Městské ředitelství
<br> policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravní inženýrství,Kounicova 24,611 32
<br> Brno,návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ul <.>
<br> Ulrychova,Brno,formou výkresu č.02.1,uvedený v předchozím odstavci tohoto návrhu opatření
<br> o...

Načteno

edesky.cz/d/5754663

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz