« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Rozpočtové opatření obce Nučice 6/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření obce č.6-2022.pdf (289.6 kB)
Rozpočtové opatření obce Nučíce č.6120221/1
<br> Rozpočtové příjmy kapitola položka název rozp.púvodni rozp.Upravený navýšení,snížení text 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 60 000,00 Kč 70 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1113 Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou 140 000,00 Kč 160 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1121 Příjem z daně z příjmů PO 1 100 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 2 500 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 25 000,00 Kč 41 000,00 Kč 16 000,00 Kč Navýšení rozpočtu 396 000,00 Kč Rozpočtové vydaje kapitola název rozp.původní rozp.upravený navýšení,<.> snížení text 2341 5171 Opravy a udržování rybník 0,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000.00 Kč Rybářská bašta 3745 5169 Zeleň obce — služby 150 000,00 Kč 210 000,00 Kč 60 000,00 Kč 6171 5139 Místní sprava - nákup materiálu 60 000,00 Kč 100 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3111 5331 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým org.600 000,00 Kč 661 564.00 Kč 61 564,00 Kč SJ MŠ Nučice od obcí 2341 5169 Služby rybník 450 000,00 Kč 500 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3341 5171 Opravy a udržování rozhlas 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč -10 000,00 Kč Obecní rozhlas 3341 5169 Služby rozhlas 20 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč SMS Navýšení rozpočtu 251 564,00 Kč F | 8115 |Financováni | 1 ] 144 436,00 Kč | A
<br> Schváleno usnesením zastupitelstva obce Nučice dne 19.10.2022 usnesením č.16/712022
<br> Rozpočtové opatření je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Nučice.V elektronické podobě je umístěno na internetových stránkách obce Nučice,na úřední desce v kategorii Rozpočet obce <,>
<br> Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce obce Nučice dne 20.10.2022

Načteno

edesky.cz/d/5754137


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz