« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Informace o rekonstrukci elektrické sítě v Bělé

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o rekonstrukci elektr.sítě v Bělé
I \!
<br> REKONSTRUKCE ST.ELEKTRICKÉ SITE
<br> ZADÁVACÍ NÁVRH
<br> A.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> Číslo definice projektu: IE-12-2008746
<br> Označení: Bělá u Ledče nIS,KNN,TS
<br> Místo: Bělá u Ledče nad Sázavou
<br> Požadovaný termín zpracování PD včetně SP: 2023
<br> Požadovaný termín realizace: 2024
<br> B.POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A FYZICKÉHO ROZSAHU
<br> Popis stavby:
<br> Náhrada vrchního vedení NN za kabelové vedení NN,náhrada a oprava TS <.>
<br> Nadzemní vedení je z roku 1972.Celková délka nadzemního vedení je cca 3000m.Nadzemní vedení je ve velmi špatném stavu,jsou zde napálené vodiče s velkým množstvím spojek,dřevěný PB,nevyhovující impedance vodičů,zrezivělé konzole a střešníky <.>
<br> Délka nové kabelové trasy NN je cca 3200m <.>
<br> Všichni majitelé odběrných míst,kterých se rekonstrukce týká,budou kontaktováni projektantem stavby.Spolu se pak dohodnou na technickém řešení,jakým bude jejich nemovitost připojena a kde bude umístěna nova přípojková skříň,nebo přípojkový pilíř.Projekt stavby zpracovává pro ČEZ Distribuci,a.s.firma:
<br> MONTPROJEKT,a.s <.>,XXXXXXX z Pardubic XXXX,XXX XX Pardubice,IČ: XXXXXXXX,mistni pracoviště Havlíčkův Brod,Humpolecká 448,580 O1
<br> Projektant stavby: XXX XXXXX XXXXX,tomas.jansa©montprojekt.cz,tel.XXXXXXXXX,724512644
<br> ___,—— l," ' <.>,<.> " \-
<br> demontáž 'r———“"'———— ! IE- 12- 2008746,Bělá u Ledče n/S KNN,TS "
<br> HB _0190 cBěIá u Ledče-
<br> ť147 16,5 mI10 kN
<br> 32.<.> ngm kNus_ KH ;
<br> „_ us_ KH _a ss
<br> __._ 3 Quang kN 10.5 mm kN

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz