« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky personálního odboru v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 442 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 442 KB)
1
<br>
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo ředitele/ředitelky personálního odboru
<br> v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství
<br>
<br> Č.j.: MZE-64054/2022-11131
<br> V Praze dne 8.11.2022
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje
<br> výběrové řízení na služební místo ředitele/ředitelky personálního odboru v sekci státního
<br> tajemníka v Ministerstvu zemědělství v oborech služby: č.18 Pracovně právní vztahy <,>
<br> č.19 Platy,mzdy a jiné odměny za práci,č.22 Legislativa a právní činnost <,>
<br> č.63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců <,>
<br> příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15.12.2022 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 15.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> - komplexní koordinace činností souvisejících se zajišťováním organizačních věcí služby <,>
správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců v ministerstvu <,>
<br> - zpracování a realizace koncepce personální práce <,>
<br> - vytváření jednotné personální a platové politiky a vzdělávání zaměstnanců ministerstva <,>
<br> - na základě pokynů státního tajemníka řídí činnosti související se zajišťováním organizačních
věcí služby,správy služebních/pracovních vztahů a odměňování zaměstnanců ministerstva <,>
<br> - příprava a koordinace systemizace ministerstva <,>
<br> - plnění usnesení vlády v sociální oblasti a zabezpečení agendy rovných příležitostí žen a
mužů <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na...

Načteno

edesky.cz/d/5752704

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz