« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument184_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument184_2022.pdf
Statutárni město Ostrava rada města DOdatek
<br> šjl O DATE K
<br> k návrhu programu 2.zasedání zastupitelstva
<br> města konaného dne 16.listopadu 2022
<br> SEZNAM MATERIÁLU:
<br> Předkladatel Inq.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> XX.Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 130.000 Kč Společnosti DOBROSLTA sro <.>,se sídlem U Břízek l_lS/S,747 94 Dobroslavice.lCO: 01966910.na podporu projektu „Advent plný KRIDLENI 2022“
<br> 33.Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města pro volební období 2022 — 2026,a to výboru statutového a výboru pro udělování čestného občanství a cen města
<br> Předkladatelé ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor,a Ing.XXXXX XXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Návrh na zrušení záměru města prodat pozemek ve Strategické průmyslové zóně Ostrava — Mošnov
<br> Předkladatel Mqr.Zuzana Baigarová,náměstkyně primátora:
<br> 35.Návrh: na vyhlášení „podmínek Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb“ a vyhlášení „Výzvy č.l - Městské domy a industriální dědictví a Výzvy č.2 - Sakrální stavby" pro rok 2023
<br> 36.L'rčení zastupitele„ který bude ve smyslu zákona č.183/2006 Sb.<.> spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování územně plánovacích dokumentací ajejich změn
<br> P?edkiadateš Mor.Jan DohrĚl,náměstek primátora:
<br> 37.Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v oblasti sportu
<br> 38.Zádost () mimořádnou dotaci spolku Český svaz házené.z.s <.>
<br> 212
<br> Statutární město Ostrava
<br> rada města D Odate k
<br>,)
<br> 39.Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA.a.s.<.> _ o poskytnutí účelové dotace na Výměnu chladícíjednotky pro vzduchotechníku OSTRAVAR ARENY
<br> 40.Žádosti o poskytnutí mimořádných dotací na realizaci významných akcí města v oblasti sportu v roce 2023
<br> Předkladatel Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX,Ph.D <.>,náměstkyně primátora:
<br> 41.Žádost organizace PLATO Ostrava,po <.>,o změnu podmínek čerpání účelového příspěvku poskytnutého na realizaci ak...

Načteno

edesky.cz/d/5752627

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz