« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - VÝPIS č. 5/2022 PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TOCHOVICE ze dne 7. 11. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VÝPIS č. 5/2022 PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TOCHOVICE ze dne 7. 11. 2022 (423.96 kB)
VÝPIS č.5/2022 PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
<br> OBCE TOCHOVICE ze dne 7.11.2022
<br>
Zastupitelstvo obce schvaluje
<br>
<br>
<br> • výzvu k podání nabídky,zadávací dokumentaci pokyny
<br> pro zpracování nabídky a koncesní smlouvu na výběr provozovatele
VHI obce Tochovice
<br>
• Rozpočtové opatření č.11
<br>
• prodej starého mulčovacího ramena Berti za cenu 130.000,- Kč
<br>
• navýšení příspěvku Zš a Mš Tochovice o 50.000,- Kč
(bude zahrnut do RO č.11)
<br>
• změnu pojištění majetku a odpovědnosti obce Tochovice
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
<br>
<br> • dokumentaci Změny č.2 ÚP Tochovice <.>
<br>
Konstatuje,že návrh Změny č.2 ÚP Tochovice není v rozporu s Politikou
územního rozvoje,v platném znění,s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem,se stanovisky dotčených orgánů,že není v rozporu
s výsledkem řešení rozporů,protože k nim nedošlo a není po dopracování
v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Středočeský kraj,odbor
územního plánování a stavebního řádu <.>
<br> Vydává
<br> Změnu č.2 ÚP Tochovice formou opatření obecné povahy v rozsahu
výrokové části 2 stran textu A4 a 1 výkresu,dále odůvodnění v rozsahu
7 stran textu A4 a 1 výkresu <.>
<br> Veřejnou vyhlášku,kterou oznamuje vydání Změny č.2 ÚP Tochovice <.>
<br> Ukládá
<br>
<br>
starostovi obce Tochovice zajistit prostřednictvím pořizovatele:
<br> uložení dokumentace Změny č.2 ÚP Tochovice,včetně dokladů o jeho
pořizování u obce Tochovice;
<br> vyhotovení a poskytnutí dokumentace Změny č.2 ÚP Tochovice <,>
opatřených záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu a úřadu
územního plánování,Krajskému úřadu Středočeský kraj;
<br> zveřejnit údaje o vydané Změně č.2 ÚP Tochovice,způsobem
umožňujícím dálkový přístup na web stránkách obce
<br> • bere na vědomí RO č.8,9,10 v pravomoci starosty obce
<br>
Zastupitelstvo obce pověřuje
<br>
------------
<br>
<br>
Usnesení byla schválena přítomnými členy zastupitelstva obce Tochovice
v jednotlivých bodech bez připomínek <.>
<br>
Po...

Načteno

edesky.cz/d/5752006

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz