« Najít podobné dokumenty

Obec Dráchov - Závěrečný účet obce Dráchov za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dráchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Dráchov za rok 2021 (944.11 kB)
Licence: DJ1G strana 1/ 8 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br>
<br> Obec Dráchov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.28.02.2022 20h59m56s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00252221
<br> název Obec Dráchov
<br> ulice,č.p.Dráchov 38
<br> obec Dráchov
<br> PSČ,pošta 392 01
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 777524087
<br> fax
<br> e-mail obec@drachov.cz
<br> WWW stránky www.drachov.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: DJ1G strana 2/ 8 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.28.02.2022 20h59m56s
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 3 676 500,00 4 260 211,00 4 106 638,25
<br> Nedaňové příjmy 315 900,00 851 170,00 825 383,50
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 70 000,00 244 949,61 429 949,61
<br> Příjmy celkem 4 062 400,00 5 356 330,61 5 361 971,36
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.780 000,00 780 000,00 608 354,03
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 8 000,00 39 000,00...

Načteno

edesky.cz/d/5751576

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Dráchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz