« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Zápis č. 9/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Řepníky ze dne 31.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis č.9/2022
<br>
<br> ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky,konaného dne 31.října 2022 v 17:00 hod na
<br> Obecním úřadě na Řepníkách <.>
<br> Přítomni zastupitelé: Němcová,Stratílková,Ptáček,Mlejnek,Zajíc,Zavoral,Burešová
<br>
<br>
<br> Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce.Konstatovala,že zasedání zastupitelstva obce
je schopno se usnášet.Ověřovateli zápisu byli určeni: XXX XXXXX XXXXXX a XXXXXXXX
Burešová
<br> Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2022:
<br> Program:
<br>
1.Veřejné akce
2.Uzavření MŠ a zvýšení školkovného od 1.1.2023
3.Úklid na bývalé skládce a třídění odpadu na Sběrném dvoře
4.Veřejné osvětlení - úspora
5.Požadavek ZŠ Řepníky
6.Odchyt toulavých psů
7.Ostatní
<br>
<br> Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny <.>
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
<br> Hlasování: 7 pro,0 proti,0 se zdržel
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen <.>
<br>
<br>
<br>
1.ZO projednalo plánované veřejné akce do konce roku 2022.Těšit se můžeme na
loutkové divadlo v neděli 13.11.2022,Vánoční jarmark a rozsvícení stromu v neděli
27.11.2022 a besedu s důchodci ve středu dne 14.12.2022 <.>
<br>
<br>
2.ZO projednalo a schválilo uzavření Mateřské školy v Řepníkách v době vánočních
prázdnin od 23.12.2022 do 2.1.2023,také v pátek dne 18.11.2022.Dále bylo
projednáno zvýšení školkovného od 1.1.2023 na 350 Kč/měsíc <.>
<br> Hlasování: 7 pro,0 proti,0 se zdržel
<br> Usnesení 9/1/2022
ZO schválilo uzavření Mateřské školy v Řepníkách v době vánočních prázdnin od
23.12.2022 do 2.1.2023,také v pátek dne 18.11.2022.Dále bylo projednáno
zvýšení školkovného od 1.1.2023 na 350 Kč/měsíc <.>
<br>
<br>
<br> 3.ZO projednalo odvezení stavební suti a zemní úpravy na bývalé skládce,a zároveň
<br> prodiskutovalo co nejlepší vytřídění odpadu na Sběrném dvoře <.>
<br>
<br> 4.ZO projednalo vypínání veřejného osvětlení přes noc (23:00-4:00),kvůli finanční...

Načteno

edesky.cz/d/5751228

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz