« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Rozhodnutí - vestavba výtahů Řezáčova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnuti_vytahy_Rezacova.pdf (PDF 192.71 kB)
Úřad městské části města Brna,Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
Odbor stavební
<br>
<br>
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> MCBKOM 04266/2022/SÚ/Gal
S-MCBKOM 03094/2022
<br> V Brně dne 25.10.2022
Vypraveno: 7.11.2022
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXX XXXXXX
E-mail: galova@komin.brno.cz
<br> Tel.: 541 428 184
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Komín,Odbor stavební,jako stavební úřad (dále jen
"stavební úřad"),příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“),ve
stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o vydání stavebního
povolení na změnu dokončené stavby,spočívající ve stavebních úpravách a výměně výtahů
v bytových domech na ulici Řezáčova 759/34,760/36,761/38,762/40,624 00 Brno <,>
kterou dne 28.7.2022 podalo:
<br> Průkopník,stavební bytové družstvo,IČO 00047325,Foltýnova 998/1,635 00 Brno <,>
které zastupuje Ing.arch.XXXXX XXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Sušilova XXX/X,XXX XX
Brno
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> 1.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br>
<br> na stavbu pod názvem:
<br> „Vestavba výtahů,vč.výtahové šachty v zrcadle schodiště bytového domu Řezáčova
759/34,760/36,761/38,762/40,624 00 Brno“ <,>
<br>
<br> na pozemcích parc.č.2450/22,2450/23,2450/24,2450/25 v katastrálním území Komín,ve
vlastnictví: Ing.XXXXX XXXXX,Jundrov č.p.XXX/XX,XXX XX Brno,Ing.XXX XXXXXXXX,Nálepkova
č.p.XXX/XX,Jundrov,637 00 Brno,XXXXXXX XXXXXXX,Řezáčova č.p.XXX/XX,Komín,624 00
Brno,XXXXXXX XXXXXXXXX,Řezáčova č.p.XXX/XX,Komín,624 00 Brno,XXXXX XXXXXX,Nejedlého
č.p.XXX/X,Lesná,638 00 Brno,XXXX XXXXXXXXXX,Vlčnovská č.p.XXXX/XX,Židenice,628 00
Brno,Mgr.XXXXX XXXX,Řezáčova č.p.XXX/XX,Komín,624 00 Brno,Mgr.XX...

Načteno

edesky.cz/d/5750992

Meta

Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz