« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbičany (Kladno) - Aukční Vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbičany (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška č. EAS_SBE_058_2022 (1.61 MB)
lllllllIIlll |lll|l|||||||l|l||ll|l|||l|l||ll||ll||ll||ll||l|l||l||l|ll
<br> 7602/SBE/2022-SBEK UZSVM/SBE/6819/2022-SBEK
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> EAS/SBEf058/2022
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 22.11.2022 (úterý) v 10:00 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 23.11.2022 (středa) ve 13:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Beroun,Politických vězňů 20,266 01 Beroun <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: romanaluksikova©uzsvm.cz
<br> II.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkpu účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu CI.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 2.150,— Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-222011110710 (příslušný depozitní účet ÚP) tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 21.11.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se účastník aukce nestane...

Načteno

edesky.cz/d/5750333

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbičany (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz