« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Zápis zastupitelstva září 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8-zastupitelstvo-zari.docx
Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice <,>
konaného dne 21.9.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu Dřevěnice
<br> Přítomní členové zastupitelstva:
XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluvení členové zastupitelstva:
<br> Program jednání:
1.Úkoly z minulého jednání zastupitelstva
2.Informace k intenzifikaci ČOV
3.Informace k rybníku Hlíza
4.Informace k rekonstrukci silnice III/2861
5.Různé
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání
Hlasování:
Pro: 7 XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX
Proti: X
Zdrželi se: X
Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání
<br> 1.ÚKOLY Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Lávka přes potok bude k dojednání na příštím zasedání zastupitelstva <.>
<br> 2.INFORMACE K INTENZIFIKACI ČOV
· Společnost FORTEX a.s.vystrojuje ČOV novou technologií čištění.Ekolservis s.r.o.vyčerpá starou nádrž a bude se stávající technologie odstraňovat.Vzniknou vícenáklady na vysátí kalu,vyzdění vnitřního štítu,odvětrávání střechy,s nimiž projekt nepočítal ve výši 132.000,- Kč <.>
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje vícenáklady na akci Intenzifikace ČOV ve výši 132.000,- Kč <.>
Pro: 7 XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX
Proti: X
Zdrželi se: X
Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje vícenáklady na akci Intenzifikace ČOV ve výši 132.000,- Kč <.>
<br>
<br> 3.INFORMACE K RYBNÍKU HLÍZA
· Při výstavbě výpustního objektu došlo kvůli chybnému technologickému postupu zhotovitele k posunutí tzv.„Benešova rámu“.Projektant Ing.Tměj vyhotovil projekt na opravu,podle kterého byla oprava provedena <.>
· Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podklady na vyhlášení rybářského revíru Hlíza <.>
<br> 4.INFORMACE K REKONSTRUKCI SILNICE III/2861
Za...

Načteno

edesky.cz/d/5749409

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz