« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument182_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument182_2022.pdf
1M
<br> Já:/mz ŽŠÉŽŽŽŠr'mměsm osm““ Pozvánka
<br> POZVÁNÍ
<br> na 2.zasedání
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční dne 16.listopadu 2022 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> čAsovř ROZVRH: 9.00 hod.- zahájení — lng.XXXXX XXXXXX,MBA <.>,primátor - schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z 2.zasedání ZM — informace o ověření zápisu z l.zasedání ZM - projednávání jednotlivých bodů programu
<br> 11.00 - l 1.30 hod.- přestávka
<br> ] 1.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednávání jednotlivých bodů programu
<br> l3.30 — |4.00 hod.- přestávka
<br> — projednáváníjednotlivých bodů programu
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ:
<br> ].Informace o činnosti orgánů města
<br> 2.Dotazy.připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Předkladatel !nq.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> X.Dodatek č.2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na úhradu nákladů spojených s realizaci projektu „Protipovodňová Opatření ve městě Ostrava“ CR - Hasičske'mu záchrannému sboru Moravskoslezskěho kraje
<br> 4.Souhlas s uzavřením Memoranda o vzájemné Spolupráci a koordinaci při přípravě a realizace
<br> strategických projektů Propojení území Cerne louky a Dolní oblasti Vítkovic a Transformace území Pod Zofmkou
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor POZVá " ka
<br> 5 <.>
<br> Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky zaměstnanci statutárního města Ostravy zařazeného
<br> do Městské policie Ostrava
<br> Předkladatelé lnq.XXXXX XXXXXX,MBA,pLimátor,a lnq.XXXXX XXXXX,náměstek primátora:
<br> X <.>
<br> Předchozí písemný souhlas se zřízením zástavního práva k nemovitým věcem — pozemkům v areálu Technologického parku v Ostravě — Pustkovci
<br> PředklaJdatel Mqr.Zuzana Baigarová,náměstkyně pr_imátora:
<br> 7 <.>
<br> Návrh na uzavření „Dohod...

Načteno

edesky.cz/d/5749044

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz