« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument183_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument183_2022.pdf
Statutárníjměsto Qstrava oznámení tajemnice uradu mestskeho obvodu 0 Vyhlášení výběrového řlzenl
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci
<br> úřadu městského obvodu Martinov č- 1/2022 Druh práce: referent finančního úseku — kumulovaná funkce
<br> Popis pracovníčinnosti:,<,>,„,<.>.<.>,<,> : zajistovam ucelene ucetnt agendy.koordinace uctovam o stavu,ponybu <.>
<br> rozdílu majetku a závazků,o nákladech a výnosech,o výdajích a příjmech ao výsledku hospodaření včetně sestavování účetní uzávěrky a vedení účetních knih,zajišťování ucelené agendy DPH,rozpočet * návrh.sledování čerpání,rozpočtová opatření,rozpočtový výhled,rozpočtové provizorium,vedení agendy místních poplatků,zabezpečení pokladní agendy úřadu„ statistiky,vymáhání pohledávek,inventarizace majetku,pohledávek a závazků.bytové hospodářství.evidence pohonných hmot
<br> Úřad městského obvodu: Martinov Místo výkonu práce: území města Ostravy Předpoklady: — státní občan ČR nebo cizí státní občam který má v ČR trvalý pobyt
<br> - dosažení věku 18 let
<br> - způsobilost k právním úkonům
<br> — bezúhonnost
<br> — ovládání jednacího jazyka
<br> — splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním předpisem — lustrační zákon (nevztahuje se na uchazeče narozené po 01.121971)
<br> Požadovaná kvalifikace: středoškolské vzdělání,vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo magisterském studijním programu — ekonomické zaměření
<br> Jiné požadavky: znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,zákona č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky 410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,zákona č.235/2004 Sb <.>,o XXXX z přidané hodnoty.ve znění pozdějších předpisů,zákona
...

Načteno

edesky.cz/d/5749043

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz