« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - SPÚ - oznámení o vyložení soupisu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SPÚ - oznámení o vyložení soupisu (463.96 kB)
<.> STÁTNÍ
<br> pOZEMKOVÝ STATNI POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Opava
<br> Krnovská 2861/69,Předměstí,746 01 Opava
<br> Naše značka: SPU 339861/2022 Spisová značka: SP5584/2020-571205
<br> Vyřizuje.: XXXXXXX XXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXX ID DS: zXXperX E—mail: m.werichova©spucr.cz Datum: 1.11.2022 SPU 339861/2022 0006704101146
<br> Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek — komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jamnice a části katastrálního území Vlaštovičky
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jamnice a části katastrálního území Vlaštovičky (dále jen „KoPÚ“) zabezpečil Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Opava (dále jen „pobočka“) v souladu s ust.5 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,ato včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva a věcného břemene.V případě,kdy se v obvodu KoPÚ vyskytují pozemky,které nevyžadují řešení ve smyslu ust.& 2 zákona,zabezpečí pobočka vypracování soupisu nároků jen podle výměry pozemků.Vyhotovenim soupisu nároků (vč.ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu KoPÚ — Geocart CZ a.s <.>,Purkyňova 653/143,Medlánky,612 00 Brno <.>
<br> Tento soupis nároků je,počínaje dnem 10.11.2022 vyložen po dobu 15 dnů na obecním úřadě ve Stěbořicích a úřadě Městské části Opava-Vlaštovičky <.>
<br> Námitky k vyloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Opava,Krnovská 2861/69,746 01 Opava v termínu do 2.12.2022 <.>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVY ÚŘAD
<br> KIHJ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz