« Najít podobné dokumenty

Obec Ústí (Jihlava) - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústí (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

_2022_SEA_POH_Vysocina_oznameni.pdf
AKTUALIZACE PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 s výhledem do roku 2035 Oznámení koncepce dle § 10c odst.1,přílohy č.7 k zákonu č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů Říjen 2022 Aktualizace POH Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem s výhledem do r.2035 Oznámení koncepce dle zákona č.100/2001 Sb.2 OBSAH A.ÚDAJE O PŘEDKLADATELI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 B.ÚDAJE O KONCEPCI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 1.Název.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 2.Obsahové zaměření (osnova).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 3.Charakter.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 4.Zdůvodnění potřeby pořízení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 5.Základní principy a postupy (etapy) řešení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 6.Hlavní cíle a zásady.<.>.<.>.<....
Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025.pdf
Obecní úřad Ústí,Ústí 88,588 42 Větrný Jeníkov email:ou.usti©volny.cz mobil: 606 508 645
<br> Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
<br> Oznámení koncepce je zveřejněno na úřední desce ObceIÚstí,www.usti.|'i.cz,nebo je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Ustí v úředních hodinách (každé pondělí od 19.00 do 20.00 hod) <.>
<br> Každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina,odboru životního prostředí a zemědělství,oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 21.11.2022 <.>
<br>.J iří Němec \ * starosta
<br> v Ústí 4.11.2022 Zveřejněno: 4.11.2022

Načteno

edesky.cz/d/5747656

Meta

Územní plánování   EIA   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústí (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz